UNGDOMSEKTIONEN.

Yngre personer har anledning att betona speciella frågor, som p-piller, barnafödande, idrott mm.
Fõreningen har därfõr en s.k. ungdomssektion, men vi är mycket generösa med åldern och räknar ungdomar upp till ca 40 år.

Intresserad? - kontakta vår ordförande Christina.