Ekonomisk rapport i patientförening mot venös tromboembolism 1/1 2011-31/12 2011.
Kassa 629
Bankgiro 21592 22221
Inkomster
Medlemsavgifter 155500
15-års Jubileet på Grand 6100
Icke medlemmar på Grand 1700
Lotteri och Kaffeintäkter 3670
Sponsorer 5000
Slipsnål 25 31995
Utgifter
Administration 34175:50
(Därav Lokalhyra 1365
15-års jubileet Grand 17465
Datakostnader 1697:50)
Brevport:Kuvert:Lotter 7841:50
Medlemsmöte:Kaffe
Baguetter:Blommor 3803 48820
UTGÅENDE BALANS
Kassa 389
Bankgiro 8007 F8396
Årets nettoresltat -13825

övriga tillgångar: klubbklistermärken, pins och slipsnålar 568 st x 8 = 4544)