I Sverige behandlas årligen ungefär 10000 personer for blodpropp.
Vanligast är blodpropp i benen TROMBOS och i lungorna EMBOLI.
Sjukdomen drabbar alla åldrar, från barn till äldre personer,
med viss övervikt i högre åldrar.

Blodproppar kan vara en komplikation till annan sjukdom. Vid kirurgiska ingrepp
till exempelvis i buk och höftled finns stor risk for blodpropp.
25% av alla proppar uppstår i samband med operationer.

Graviditet, p-piller, östrogen ger också ökad risk. Forskningen visar att
ärftliga förändringar i blodet som APC-resistens, protein S- och C-brist orsakar
hälften av alla djupa ventromboser.

I april månad 1996 bildades i Lund sannolikt Sveriges första förening
for patienter med venös blodproppssjukdom.

En Förening som skall verka för att de blodproppsdrabbade och deras anhöriga
ska lära sig mer om sjukdomen och dess behandling samt vara ett stöd för varandra.

Föreningen ska ocksa verka för aft öka allmänhetens och
vårdpersonalens kunskaper om venös tromboembolism.
Strävan är ett rikt erfarenhetsutbyte mellan patienter som även kan komma sjukvården till nytta.

Föreningen anordnar flera gânger årligen sammankomster med föreläsningar i intressanta ämnen.