KALLELSE TILL NÄSTA MEDLEMSMÖTE!

Kallelse

Kontakt med föreningen sker via:
Wilbert Sussbier. Via mail:prodrivewille@hotmail.com Och på Telefon: 0430-291 29
Eller
Christina Nilsson. Via mail:morsimus@hotmail.com Och på Telefon 070-715 74 34