Vi har sammanställt en liten länklista med information om Venös tromboembolism

Obs: Vissa av länkarna öppnas i nytt fönster..

Det har kommit till vår kännedom att några har lagt märke till att visst material
är ""gammalt"" Detta beror på att: dels är informationen fortfarande aktuell.
Dels när det Gäller socialstyrelsens riktlinjer kan vi inget göra, då det inte
har kommit ut någon senare version av detta dokument.