Patientföreningen mot venös tromboembolism

Om du vill veta mer om föreningen eller om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss!

Ordförande/
Medicinskt ansvarig
Christina Nilsson 070-715 74 34
morsimus@hotmail.com
Vice ordförande/
Lotteriföreståndare
Willy Sunebring
046-814 86
Sekreterare
  
Birgitta Johansson
070 9993970
Ledamot
  
Beril Ekenberg
070 8350336
Kassör
  
Wilbert Sussbier
070 7654141

Vill du bli medlem? - Hör av dig
Kostnad per år 150:-
BG 380-8201


E.mail: morsimus@hotmail.com