Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös tromboembolism 2004

Remissvar, Socialstyrelsens riktlinjer för venös tromboembolism 2003
SBU-rapporten ger den evidensbaserade bakgrunden till Socialstyrelsens riktlinjer.