Här hittar du ett litet urval av bra länkar.

Blodproppsskolan
En mycket bra sida med mycket information om blodproppar vara anhörig
Att vara anhörig innebär en stor förändring i livet
där man ställs inför ett faktum att hela livssituationen kommer att förändras på ett eller annat sätt.

Demensforbundet
Demensförbundet startades 1984 och är idag Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka
och deras anhöriga med 11.000 medlemmar och 130 Demensföreningar runtom i hela Sverige.
Vi arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga.
Vår organisation är politiskt och religiöst obunden och har inga avtal med läkemedelsindustrin.

Anhörigas Riksförbund
Anhörigas Riksförbund är en rikstäckande organisation som är politiskt och religiöst obunden.
Vi stöder anhöriga och andra närstående som vårdar någon i hemmet eller på institution.
Våra medlemmar är både privatpersoner och lokala anhörigföreningar.

Ung och anhörig
En förening för unga som har en anhörig som lider av Demens

Anhöriga
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.
På vår hemsida får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet.
Du är välkommen att vara med i våra lärande nätverk och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra.

Osteoporos/benskörhet
ROP är en rikstäckande organisation för personer med osteoporos/benskörhet
och för deras anhöriga och andra som har anknytning till eller arbetar med osteoporospatienter.

Silviahemmet
Silviahemmet erbjuder en kortare utbildning till dig som är närstående eller anhörig till en person
som är drabbad av demenssjukdom och vill lära mer om vad demenssjukdom är.
Hemmet bedriver även dagvård som vänder sig till personer med demenssjukdom.

Alzheimerforeningen
Alzheimerforeningen Ett stöd för drabbade och anhöriga

Bipolär Sjukdom
Bipolarna är en rikstäckande förening och din startsida till allt om Bipolär Sjukdom.

Astma och Allergi förbundet
Vi vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma och allergi.
Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen.

Blodcancerforbundet
Vi finns till för dem som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom
deras närstående och personal inom hematologin.
Förbundets främsta mål är att arbeta för god vård och rehabilitering för alla.

Sveriges Cancersjukas Riksförbund
Sveriges Cancersjukas Riksförbund har funnits sedan 1976 och har delat ut bidrag till cancersjuka
från det att förbundet startades. Vi är ett riksomfattande ideellt förbund som arbetar för att förbättra
tillvaron för cancersjuka, oavsett cancertyp och för så väl vuxna som barn.
Vi verkar också för att bidra med pengar till cancerforskning.

Andra nyttiga länkar.

Försäkringskassan
skadejuristerna
Gratis juridisk hjälp och rådgivning vid skada elller olycka

Apoteket

Läkemedelsverket

1177 Sjukvårdupplysning

vårdguiden

FASS

Dagens medicin

Hjälpmedelsinstitutet


Kommunförbundet Skåne
är de skånska kommunernas intresseorganisation.

Välkommen till SocialVetenskap
Din väg till forskning i socialt arbete.
Här hittar Du länkar till rapporter och avhandlingar om socialt arbete. Hoppas att Du hittar vad Du söker och lite till!

Nyhetsbrevet Fokus på anhöriga
informerar och vägleder kommunerna i deras arbete med att tillämpa
den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen om stöd till anhöriga.

Teknik för äldre
är ett regeringsuppdrag som stödjer utvecklingen av
bra produkter, ny teknik och bättre boende för äldre och anhöriga.

Studieförbundet Vuxenskolan


Har Du något tips på länkar som Du vill ska ligga här?
Skicka ditt/dina förslag till vår webmaster stefanwdata@hotmail.com